Kasacja samochodów

Kasacja samochodów – Szczecin, Stargard i Gryfino

W dzisiejszym stanie prawnym nie ma możliwości wyrejestrowania lub czasowego wycofania z ruchu samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Jedynym sposobem na dokonanie takiej czynności przez właściciela jest kasacja auta w Stacji Demontażu Pojazdów. Kasacja samochodu w firmie zajmującej się legalną rozbiórką tzw. pojazdów wycofanych z eksploatacji pozwala właścicielowi na jego wyrejestrowanie i kończy obowiązek kontynuacji polisy OC.

Legalna Stacja Demontażu Pojazdów, zajmuje się zagospodarowaniem starych i uszkodzonych samochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów, a konkretnie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wszystkie działania prowadzone są w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Zadania Stacji Demontażu Pojazdów

Do głównych zadań w ramach usług takich jak kasacja aut, należą:

  • usuwanie z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
  • demontaż elementów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
  • demontaż elementów, stanowiących także odpad nadający się do odzysku, recyklingu lub wymagający unieszkodliwienia,
  • magazynowanie odpadów pochodzących z demontażu pojazdów,
  • magazynowanie części i elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia lub regeneracji.

Stacja Demontażu Pojazdu należy do instytucji, których działalność może powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego. W związku z tym wydanie pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności wiąże się ze koniecznością spełnienia przez jednostkę szeregu rygorystycznych wymogów, które mają na celu jego ochronę.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą w ramach recyklingu i złomowania samochodów. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną zgodność prowadzonych działań z obowiązującym prawem.

samochód po wypadku leżący na dachu przeznaczony do kasacji

Dokumenty przede wszystkim

Decydując się na kasację samochodów w konkretnej stacji demontażu pojazdów, należy pamiętać o zabraniu ze sobą kilku niezbędnych dokumentów, bez których auto nie zostanie przyjęte. Chodzi tutaj głównie o dowód rejestracyjny lub dokument, który będzie potwierdzeniem danych pojazdu.

youtube logo
instagram logo
allegro logo